Kungen vid scoutkår i Tensta med BP Fellows

Måndagen den 13 april deltog Kungen i årsmötet för den svenska grenen av Baden-Powell Fellowship. I samband med mötet besöktes en nystartad scoutkår i Tensta.

Scouterna Ömer Gül och Faith Ngabo välkomnade Kungen och Scouternas generalsekreterare Katarina Hedberg till Tensta.

Scouterna Ömer Gül och Faith Ngabo välkomnade Kungen och Scouternas generalsekreterare Katarina Hedberg till Tensta. Foto: Jenny Leyman

Eftermiddagen började med ett besök vid den nystartade scoutkåren Universum i Tensta. Scouterna arbetar för att fler barn och unga ska få uppleva scouting. Ett sätt i detta arbete är att satsa på nystartsverksamhet, alltså att starta scoutkårer i områden där scouterna i dag inte är så starka och synliga. Syftet är ökad mångfald och integration, att ge fler barn och unga en möjlighet till meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet.

Efter besöket i Tensta hölls Baden-Powell Fellowships årsmöte i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet. Kungen som är hedersordförande i Scouterna hälsade välkommen och öppnade mötet där bland annat en uppdatering av det gångna årets händelser gavs och nya medlemmar välkomnades.

Kungen inleder mötet.

Kungen inleder mötet. Foto: Jenny Leyman

Baden-Powell Fellowship

Baden-Powell Fellowship består av drygt 2 200 personer som donerat pengar till scoutrörelsen genom World Scout Foundation, där Kungen är hedersordförande. De insamlade pengarna går till att utveckla scoutrörelsen i olika delar av världen. Den svenska grenen av Baden-Powell Fellowship består av 140 personer.

Robert Baden-Powell (1857–1941) är scoutrörelsens grundare.