Styrelsemöte i Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Onsdagen den 1 april hade styrelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö sammanträde. Kungen är ordförande i stiftelsen.

Kungen tillsammans med, från vänster: professor Margareta Ihse, professor Kerstin Fredga, doktor i skogsvetenskap Björn Hägglund samt överintendent Jan Lindman, skattmästare.

Kungen tillsammans med, från vänster: professor Margareta Ihse, professor Kerstin Fredga, doktor i skogsvetenskap Björn Hägglund samt överintendent Jan Lindman, skattmästare. Foto: Kungahuset.se

Stiftelsens ändamål är att ”främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald”.