Kronprinsessan besökte Säkerhetspolisen

Tisdagen den 31 mars besökte Kronprinsessan Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna.

Kronprinsessan hälsades välkommen av generaldirektör Anders Thornberg. Därefter fick Kronprinsessan information om Säkerhetspolisens arbete på temat Våldsfrämjande extremister. Besöket var en uppföljning till Kronprinsessparets möte med Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Besöket avslutades med att Kronprinsessan fick en rundvandring i Säkerhetspolisens lokaler.

Läs mer om Säkerhetspolisen