Prins Daniel med framtidens företag och forskare på KTH

Måndagen den 30 mars besökte Prins Daniel Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm för att träffa studenter vid Student Inc. och för ett möte med universitetslektor Karin Bradley, forskare i samhällsplanering.

Studentbolag från Student Inc. som presenterades under Prins Daniels besök var Challengermode, ManoMotion, Share my brand, Apollon Energy, Bingo, Flying Colors, GuestDo, CoatCheckr, LUP, Findify, CampusCompetence, Degoo och Greenely.

Studentbolag från Student Inc. som presenterades under Prins Daniels besök var Challengermode, ManoMotion, Share my brand, Apollon Energy, Bingo, Flying Colors, GuestDo, CoatCheckr, LUP, Findify, CampusCompetence, Degoo och Greenely. Foto: Patrik Lundmark/KTH Innovation

Studentinkubatorn – Student Inc. har kontor på KTH:s campus. Lokalen har öppet varje dag, dygnet runt, året om. I mötesrummet träffas varje måndag företrädare för de olika bolag som utvecklas här. Var och en berättar om framgångar och utmaningar och de andra hjälper till med idéer och delar med sig av erfarenheter.

Prins Daniel var med vid ett sådant möte och fick höra studenternas presentationer.

Prins Daniel tar del av studenternas bolagspresentationer.

Prins Daniel tar del av studenternas bolagspresentationer. Foto: Kungahuset.se

Student Inc. drivs av KTH Innovation. KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik. Hit kan studenter vända sig med forskningsresultat eller idéer. Årligen kommer mellan 200 och 250 personer för att få hjälp med att testa bärighet i idéer och skapa arbetsteam.

När projekt kommit en bit på väg kan man söka till Student Inc. De projekt som antas får bland annat hjälp av affärsutvecklingscoacher samt kommersiell support inom områden som finansiering, avtal, patent och kundkontakter.

Vid ett rundabordssamtal efter presentationen fick Prinsen en fördjupning av hur arbetet har sett ut för ett par av projekten. Bland annat lyftes hur viktigt det är med en miljö där man vågar misslyckas, att det finns förebilder – inte minst för att locka tjejer till teknikutbildningar – och att lärosätena har en viktig roll att fylla som plantskola för entreprenörer och innovationer.

Forskare om hållbara livsstilar

Ett möte med universitetslektor Karin Bradley, som är forskare i samhällsplanering, avslutade besöket på KTH. Bradleys forskning handlar om hållbara livsstilar samt om så kallad kollaborativ konsumtion, att dela på resurserna, och vad detta kan innebära för framtida utveckling.

Prins Daniel och Karin Bradley under mötet på KTH.

Prins Daniel och Karin Bradley under mötet på KTH. Foto: Kungahuset.se

Karin Bradley talade bland annat om att vi trots energieffektiviseringar, sopsorterings­system, fjärrvärmenät och drivmedelsskatter inte har lyckats vända vårt levnadssätt i en hållbar riktning. Energieffektiviseringar på ett ställe tenderar att ätas upp av ökad konsumtion, fler prylar, större boendeytor eller längre resor.

För att möjliggöra förändring behövs andra sätt att producera, konsumera och leva tillsammans. Karin Bradley har forskat kring kollaborativ konsumtion, något som växt fram en på senare år. Genom internet har möjligheterna blivit oändliga att hitta andra människor som man kan byta varor och tjänster med, eller hyra eller låna eller köpa begagnat av. Verktygsbibliotek, leksaksbytardagar, cykelkök och bilpooler är några exempel.