Kronprinsessparet i möte med Mona Sahlin

Måndagen den 30 mars gav Kronprinsessparet företräde för Mona Sahlin.

Kronprinsessparet och Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Kronprinsessparet och Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Foto: Kungahuset.se

Vid företrädet berättade Mona Sahlin om sin roll som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, ett uppdrag som löper från augusti 2014 till juni 2016.

Nationella samordnaren arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Läs mer om Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism