Drottningen och Prinsessan Madeleine i möte med World Childhood Foundation

Torsdagen den 26 mars deltog Drottningen och Prinsessan Madeleine i ett möte med World Childhood Foundation International Council på Drottningholms slott.

World Childhood Foundation International Council under mötet på Drottningholms slott.

World Childhood Foundation International Council under mötet på Drottningholms slott. Foto: Kungahuset.se

Samverkansmöten inom World Childhood Foundations International Council hålls några gånger per år. Representanter från Childhoods fyra systerstiftelser, belägna i Sverige, Brasilien, USA och Tyskland, utbyter då erfarenheter och diskuterar frågor som är gemensamma.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 länder.

Läs mer om World Childhood Foundations arbete