Prinsessan Madeleine vid konferens om människo­handel

Måndagen den 23 mars deltog Prinsessan Madeleine i en nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering. Konferensen som hålls på Clarion Hotel arrangeras av länsstyrelsen i Stockholm.

Anna Hårleman De Geer, generalsekreterare för World Childhood Foundation, landshövding Chris Heister och Prinsessan Madeleine vid den nationella konferensen om människohandel som hölls i Stockholm.

Anna Hårleman De Geer, generalsekreterare för World Childhood Foundation, landshövding Chris Heister och Prinsessan Madeleine vid den nationella konferensen om människohandel som hölls i Stockholm. Foto: Robert Eklund/ Stella Pictures

Landshövding Chris Heister inledde konferensen och talade om människohandel som vår tids slaveri, och att det faktum att barn utsätts gör det ännu värre.

Konferensens första dag fokuserade på barn som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Talade gjorde bland andra Ulrika Rogland, före detta åklagare, och Katia Wagner, författare och journalist.

Under eftermiddagen presenterade Åsa Landberg, psykolog och psykoterapeut rapporten ”Den långa resan – möten med barn som misstänks vara utsatta för människohandel och exploatering”.

"En otroligt viktig konferens med angelägna frågor. Jag är glad att få delta tillsammans med Childhood och att vi på detta sätt kan lyfta Childhoods arbete och vikten av att förebygga sexuell exploatering och övergrepp av barn", sa Prinsessan Madeleine om konferensen.

Länsstyrelsens konferens om människohandel

Länsstyrelsen i Stockholm har sedan 2009 arbetat med flera nationella regeringsuppdrag mot prostitution och människohandel. Under den nationella konferensen som pågår mellan den 23 och 24 mars kommer de främsta experterna att redogöra för den senaste forskningen.

Syftet med konferensen är att yrkesverksamma och ideellt engagerade som kan komma i kontakt med människor som utsatts för människohandel eller sexuell exploatering får ökad kunskap, bättre verktyg och effektivare nätverk.