Kronprinsessan vid Kungl. Vitterhets­akademiens årshögtid

Fredagen den 20 mars närvarade Kronprinsessan vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid. Sammankomsten hölls på Riddarhuset i Stockholm med efterföljande middag på Grand Hôtel. Kronprinsessan är Akademiens 1:e hedersledamot.

Kronprinsessan delar ut Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning till medeltidshistorikern Sverre Bagge.

Kronprinsessan delar ut Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning till medeltidshistorikern Sverre Bagge. Foto: Robert Eklund/Stella Pictures

Kungl. Vitterhetsakademien är en vetenskaplig humanistisk-samhällsvetenskaplig akademi med uppgift att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden samt kulturmiljövård.

Årshögtiden inleddes på Riddarhuset där akademiens preses, professor Anders Cullhed, öppnade sammankomsten med ett välkomstanförande. Under ceremonin delade Kronprinsessan ut Kungl. Vitterhetsakademiens medaljer och stipendier.

Vitterhetsakademiens Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning går i år till medeltidshistorikern Sverre Bagge från Bergen. Professor Bagge tilldelas priset för ”framstående forskning i Europas medeltida historia och historiografi med betoning på Skandinavien och särskilt Norge”.

Bland årets pristagare återfinns också filosofen Dag Prawitz, Stockholm, som belönas för att han i sin forskargärning gett flera grundläggande och ofta avgörande bidrag till bevisteorins utveckling och filosofiska tolkning.

Om Kungl. Vitterhetsakademien

Drottning Lovisa Ulrika instiftade akademien den 20 mars 1753 och gav den namnet Kongl. Swenska Witterhets Academien. Akademiens årshögtid arrangeras i regel den 20 mars.

Gustav III ombildade Akademien 1786 och gav den namnet Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, vilket akademien heter än idag. I dagligt tal används oftast benämningen Kungl. Vitterhetsakademien.

Läs mer om akademien

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kongl. Svenska Vitterhetsakademi. Under Akademiens första tid gick den under namnet ”Drottningens akademi”, då den styrdes av sin stiftarinna. Drottning Lovisa Ulrika porträtterad av Lorens Pasch d.y. Bilden är beskuren.

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kongl. Svenska Vitterhetsakademi. Under Akademiens första tid gick den under namnet ”Drottningens akademi”, då den styrdes av sin stiftarinna. Drottning Lovisa Ulrika porträtterad av Lorens Pasch d.y. Bilden är beskuren. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se