Prins Daniel i Jönköping med Prins Daniels Fellowship

Tisdagen den 17 mars besökte Prins Daniel och inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram Bäckadalsgymnasiet och Högskolan Jönköping.

Prins Daniel tillsammans med Lina Gebäck, Mia Brunell Livfors, Victoria Carlsson och moderator Beata Wickbom.

Prins Daniel tillsammans med Lina Gebäck, Mia Brunell Livfors, Victoria Carlsson och moderator Beata Wickbom. Foto: IVA

Prins Daniel och inspiratörerna Mia Brunell Livfors (styrelseproffs), Lina Gebäck (Linas matkasse) och Victoria Carlsson (Yollibox) besökte skolorna för att inspirera unga människor till entreprenörskap.

Dagen inleddes på Bäckdalsgymnasiet med en aulaföreläsning där Prins Daniel och inspiratörerna talade om erfarenheter av entreprenörskap.

Efter föreläsningen deltog inspiratörerna och Prinsen i rundabordssamtal tillsammans eleverna.

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram är ett program som initierades av Prins Daniel och genomförs tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien – IVA. Syftet är att inspirera unga som vill bli entreprenörer att våga ta steget.

Dagen avslutades på Högskolan Jönköping där, förutom Prinsen och inspiratörerna, även lokala entreprenörer medverkade så som Ulrik Lindström, Bubs godis AB, och Tommy Fritz, TOSITO.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bildades 1919 och är Sveriges näst yngsta akademi. 1916 diskuterades i riksdagen behovet av ett statligt forskningsinstitut med fokus på bränsle- och kraftfrågor. Uppdraget breddades dock snabbt till att omfatta all teknisk-vetenskaplig forskning och 1919 hade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sitt första möte i lokalerna på Grev Turegatan i Stockholm.