Prins Carl Philip i möte med Kungl. Örlogs­manna­sällskapet

Torsdagen den 12 mars gav Prins Carl Philip företräde för örlogskapten Evelina Hedskog, överste Peder Ohlsson och ordförande Michael Zell, från Kungl. Örlogsmanna­sällskapet. Prinsen är förste hedersledamot sedan 2011.

Prinsen tillsammans med ordförande Michael Zell, örlogskapten Evelina Hedskog och överste Peder Ohlsson.

Prinsen tillsammans med ordförande Michael Zell, örlogskapten Evelina Hedskog och överste Peder Ohlsson. Foto: Kungahuset.se

Kungl. Örlogsmannasällskapets syfte är att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet.

Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi som sjösattes den 15 november 1771. Akademien verkar för utvecklingen av vetenskaper som har betydelse för frihet, fred och säkerhet samt Sveriges förmåga att hävda sin rätt när dess intressen är hotade. Akademien ska vara opinionsbildare och dokumentera utvecklingen inom sitt kompetensområde för framtida generationer.

Örlog

Ordet örlog är av germanskt och fornnordiskt ursprung med betydelsen öde eller olycksöde. Det kom senare att betyda krig och och då främst krig till sjöss. På nederländska är ordet ingalunda förändrat då ordet "oorlog" fortfarande betyder krig.