Kungaparets statsbesök till Finland – dag 3

Kungaparet avslutade statsbesöket i Finland med ett besök i Villmanstrand.

Kungaparet anländer till Villmanstrand.

Kungaparet anländer till Villmanstrand. Foto: Kungahuset.se

08.59 Kungaparet avreser tillsammans med utrikesminister Margot Wallström och utbildningsminister Gustav Fridolin från Helsingfors järnvägsstation till Villmanstrand i östra Finland. Under tågresan görs fyra korta presentationer om Villmanstrand och Finland.

09.40 Under färden presenteras Villmanstrand och Södra Karelen ur olika aspekter. Villmanstrands stadsdirektör Kimmo Jarva berättar att det bor 72 000 i staden och det är Finlands trettonde största stad. Vänstad i Sverige är Örebro. Det är en populär turiststad och många besökare kommer från Ryssland.

Matti Viialainen, landskapsdirektör för södra Karelen, berättar att regionen har 132 000 invånare och är Finlands tredje minsta landskap men ligger på femte plats om man tittar på BNP. Tre saker framhåller Mattio Viialainen som extra viktiga för regionen: Saimen, Europas fjärde största sjön med omkring 100.000 sommarstugor i området (1983 besökte Kungaparet området med president Koivisto), skogsindustrin samt gränsen mot Ryssland. År 2013 inbringade turismen från Ryssland 360 miljoner euro. Turismen har sjunkit på grund av den ekonomiska läget.

Professor Pekka Sutela, från Villmanstrands tekniska universitet, och expert på rysk ekonomi, delgav sina tankar kring den krympande ekonomin. Avslutningsvis berättade Anna Talka om regionens historia och kultur.

Anu Talka är utvecklingsledare i södra Karelen och arbetar med att göra regionen attraktiv och livfull genom kultur, entreprenörskap och turism.

Anu Talka är utvecklingsledare i södra Karelen och arbetar med att göra regionen attraktiv och livfull genom kultur, entreprenörskap och turism. Foto: Kungahuset

Anu Talka höll en presentation för Kungaparet om södra Karelens historia och kultur under tågresan från Helsingfors till Villmanstrand. Hon arbetade tidigare som historisk researcher och har skrivit flera böcker om området.

Hur förbereder du en kort presentation om lång historia?
– Jo, jag hade tusen år att berätta om på fem minuter… Det kändes viktigt att lyfta fram och berätta för Kungaparet om det unika med södra Karelen, men också om att vi alltid varit en del av globaliseringen. Sen finns tre saker som påverkat regionen i mycket stor utsträckning och som man måste man lyfta fram; alla fredsavtal som slutits under historiens gång och som påverkat gränsdragningen i området, industrialiseringens betydelse och närheten till Sankt Petersburg.

Vad tycker Villmanstrandsborna om att statsbesöket kommer hit?
– Det är en stor sak för staden. Och det är så många som har samlats på torg och längs gatorna i dag. I Karelen är vi lite mer pratsamma och livligare än i andra delar av landet. Folk här är nyfikna och vill vara med om något historiskt. Min mamma ringde just och berättade att hon och hennes väninnor stod bland alla dem som samlats på tågstationen när Kungaparet anlände.

Kungaparet välkomnades av rektor Anneli Pirttilä, tillika Sveriges honorärkonsul, Kungaparet till universitetsområdet.

Kungaparet välkomnades av rektor Anneli Pirttilä, tillika Sveriges honorärkonsul, Kungaparet till universitetsområdet. Foto: Kungahuset.se

11.05 Första besöket i Villmanstrand gjordes på yrkeshögskolan Saimaa. Yrkeshögskolan är en utbildningsform där praktik och teori blandas. Kungaparet besökte en modern simulationsmiljö för sjukvård och socialtjänst där studenter kan öva tillsammans med erfarna yrkesverksamma sjukvårdare i uppbyggda verklighetstrogna miljöer.

Kungaparet förevisas simulatorstationen där sjuksköterskestudenter övar akutsjukvård.

Kungaparet förevisas simulatorstationen där sjuksköterskestudenter övar akutsjukvård. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet besökte också Centrum för naturvetenskap och matematik där Yrkeshögskolan och Tekniska universitetet har skapat ett gemensamt centrum för naturvetenskap och matematik.

Drottningen under besöket på Tekniska universitetet där Lego används för att visa elever i olika åldrar hur datorprogrammering fungerar. Här en dansande robot som programmerats att spela den svenska nationalsången.

Drottningen under besöket på Tekniska universitetet där Lego används för att visa elever i olika åldrar hur datorprogrammering fungerar. Här en dansande robot som programmerats att spela den svenska nationalsången. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Därefter besökte Kungaparet Tekniska universitetet där den senaste forskning om vatten och klimatförändringar presenterades. Tekniska universitetet är ledande inom vattenforskning och Kungaparet fick bland annat ta del av ”frugal innovation” – hur man kan rena vatten med solljus och magnetiska nanopartiklar.

12.30 Lunchen hölls i Villmanstrands rådhus. Det är Finlands äldsta rådhus av trä och stod klart 1829. Presidentparet hälsade Kungaparet välkomna och lunchen serverades. Kungen höll tacktal efter lunchen och tog bland annat upp det varma mottagandet som Kungaparet fått under dagen.

Lunchen hölls på Villmanstrands rådhus. Många väntade på att få se Kungaparet och presidentparet efteråt.

Lunchen hölls på Villmanstrands rådhus. Många väntade på att få se Kungaparet och presidentparet efteråt. Foto: Kungahuset.se

Under lunchen överlämnade Heikki Järvenpää, ordförande i stadsfullmäktige, ett album med bilder och pressklipp från Kungens far arvprins Gustaf Adolfs besök i staden 1934 och från 1955 då Prinsessan Sibylla besökte Villmanstrand tillsammans med Prinsessan Desirée och Prinsessan Birgitta

Artikel ur tidningen Etelä-Saimaa, juni 1955.

Artikel ur tidningen Etelä-Saimaa, juni 1955.

Sveriges prinsessor i Villmanstrand i går

Nylands Dragonregemente tog emot de kungliga gästerna på garnisonen

På garnisonen i Villmanstrand tillbringades gårdagen under högtidliga former när Sveriges prinsessa Sibylla tillsammans med sina döttrar, prinsessan Desiré och prinsessan Birgitta, vid middagstid besökte Nylands Dragonregemente. Prinsessan Sibyllas framlidne make, arvprinsen Gustav Adolf, deltog här år 1934 i en stor krigsövning, och därför hade prinsessan Sibylla när besöket till Finland planerades uttryckt önskemål om att få bese samma platser som maken tidigare hade besökt.

14.30 Efter lunchen besökte Kungaparet och presidentparet stadsteatern i Villmanstrand för att se en konsert där unga svenska och finländska artister möttes genom en blandning av dans, sång, rap, cirkus och balett. Från Sverige deltog bland andra dansgruppen Base23 med ett utdrag ur föreställningen Drottning Kristina. I publiken fanns 400 skolungdomar från Villmanstrand.

Fader Timo hälsar välkommen utanför ortodoxa kyrkan.

Fader Timo hälsar välkommen utanför ortodoxa kyrkan. Foto: Kungahuset.se

Därefter besöktes Finlands äldsta ortodoxa kyrka, byggd 1785, som ligger i det gamla fästningsområdet. Församlingen har idag 2 000 medlemmar och värd för besöket var församlingsprästen Timo Tynkkynen. Vid besöket hölls en kort bön och det bjöds på körsång. I gåva fick Kungaparet två handmålade ikoner.

Ortodoxa kyrkan.

Ortodoxa kyrkan. Foto: David Sica/Stella Pictures

I Finland finns det två folkkyrkor – den evangelisk-lutherska som motsvarar Svenska Kyrkan och den ortodoxa vars medlemmar traditionellt tillhört den karelska befolkningen.

Sista programpunkten var ett besök på UPM Kymmenes Kaukas-anläggning vid sjön Saimaa. Anläggningen – som har rötter ända tillbaka till 1800-talet – har 1 200 anställda som bland annat arbetar med pappersmassa, ett bioenergi­centrum, vid ett sågverk och det bioraffinaderi som Kungaparet och presidentparet besökte.

Vid bioraffinaderiet utvinns sedan januari 2015 biodiesel som görs på råtallolja. UPM:s anläggning producerar varje år 750 000 ton pappersmassa för tidningsmarknaden och producerar alltmer biobränsle.

UPM:s råtalloljeraffinaderi togs i drift i början av året och kommer att producera uppemot 120 miljoner liter biodiesel per år från råtallolja. Råvaran är en biprodukt vid pappersmasseproduktion och levereras från skogs- och papperskoncernens egna massafabriker i Finland.

UPM:s råtalloljeraffinaderi togs i drift i början av året och kommer att producera uppemot 120 miljoner liter biodiesel per år från råtallolja. Råvaran är en biprodukt vid pappersmasseproduktion och levereras från skogs- och papperskoncernens egna massafabriker i Finland. Foto: Sveriges Ambassad i Helsingfors.