Inför statsbesöket till Finland – intervju med ambassadör Lidén

Kungaparets tre dagar långa statsbesök till Finland inleds på tisdag. Ambassadör Anders Lidén och svenska ambassaden i Helsingfors har en central roll i planeringen och genomförandet av statsbesöket.

Ambassadör Anders Lidén.

Ambassadör Anders Lidén. Foto: Markus Karjalainen

Vad är det viktigaste i planeringen inför statsbesöket?
– Viktigast är att vi får en bra balans mellan näringslivsfrämjande, politik, kultur och ceremoniella inslag samt att vi kan nå ut också till yngre finskspråkiga finländare. Vi vill att Sverige i Finland ska förknippas med något positivt och väcka intresse.

Vilka är de stora gemensamma frågorna för Finland och Sverige?
– Utrikes- och säkerhetspolitiken är en viktig gemensam angelägenhet för Finland och Sverige på grund av gemensamma värderingar och geografiskt läge. Fördjupningen av vårt försvarspolitiska samarbete är en följd av detta. I Arktis, inom EU och i FN har vi också liknande intressen. Näringslivsfrågor är centrala i vår relation. Samarbetet och utbytet mellan finska och svenska företag fortsätter att växa. Även skola och utbildning är viktiga för oss båda och där har vi en hel del att lära av Finland.

Hur ser intresset ut för Sverige i dagens Finland?
– Intresset för Sverige och hur vi försöker lösa olika samhällsproblem är stort. Men det varierar. I de svenskspråkiga delarna är intresset störst. Även den stora delen av befolkningen som talar båda språken följer nära vad som händer i Sverige. I de inre och östra delarna av Finland är intresset kanske mindre. På olika sätt vill vi försöka öka intresset där för Sverige och den nordiska samhörigheten. Kungaparets besök i Villmanstrand är ett led i detta.