Inför statsbesöket – intervju med Gunvor Kronman

Ett av många besök under Kungaparets statsbesök i Finland sker på Hanaholmen strax utanför Helsingfors. Men hur planeras ett statsbesöks-besök? En som vet det är Gunvor Kronman, vd för Hanaholmen, strax utanför Helsingfors.

Kronprinsessan tillsammans med Gunvor Kronman under Framtidsforum 2014.

Kronprinsessan tillsammans med Gunvor Kronman under Framtidsforum 2014. Foto: David Sica/Stella Pictures

Hur planerar du inför Kungaparets besök och vilka på Hanaholmen är involverade i att ta fram programmet?
– Kungligt besök kräver alltid förberedelser. Ett statsbesök snäppet mer på grund av dess mer formella karaktär. Det är viktigt att ha en tydlig arbetsfördelning i organisationen och att inte ha för många personer involverade. Samtidigt är det viktigt att se till att man också kommunicerar internt så att alla som behöver känna till planerna gör det.

Vi skriver alltid ett detaljerat manus inför varje kungligt besök. Det är viktigt att alla känner sig trygga med en så speciell situation som ett kungligt besök innebär. Det är lättare att slappna av och njuta av besöket när det väl pågår om man i god tid funderat igenom vilka personer som ska hälsa, i vilken ordning Kungaparet ska gå från ett ställe till ett annat, var man får fotografera, när det finns möjlighet till små pauser med mera. Detaljerna är faktiskt överraskande många!

En av de svåraste uppgifterna är att hantera de förväntningar som uppstår i samband med kungliga besök – det är ju inte möjligt för de kungliga att hälsa på och prata med alla som gärna skulle vilja tala med dem. Vi vill alltid att så många som möjligt ska känna sig delaktiga – speciellt i Finland där vi inte har egna kungligheter. Här har nog den svenska kungafamiljen fått agera lite substitut för hela den finländska befolkningen! Som tur är så har vi haft ganska många kungliga besök på Hanaholmen och jag är stolt över min personals professionalitet.

Hanaholmen med Helsingfors i bakgrunden.

Hanaholmen med Helsingfors i bakgrunden. Foto: Hanaholmen

Hur fick du reda på att Kungaparet kommer till Hanaholmen under statsbesöket?
– Sveriges ambassad i Helsingfors tog den första kontakten.

Hur skulle du beskriva Hanaholmen för någon som inte varit där?
– Vi jobbar med kultur, näringsliv, utbildning och samhällsdebatt. Hanaholmen bygger broar mellan Finland och Sverige på samhällets alla områden och det har vi gjort i 40 år. Vi ordnar, tillsammans med andra, ungefär 100 seminarier, kurser, workshops och utställningar under ett år. Vi försöker lyfta fram sådant innehåll och sådana personer som kan inspirera finländare och svenskar att lära sig något nytt eller tillsammans skapa ett nytt sammanhang - vi har lyckats när vi kunnat vara till nytta för båda länderna.

Vad får Kungaparet se under sitt besök hos er?
– Kungaparet kommer att ta del av en nätverksträff som vi ordnar för unga ledare i Finland och Sverige. För några år sedan inledde Kulturfonden för Finland och Sverige ett bilateralt ledarskapsprogram för begåvade unga ledare. Syftet är att säkerställa att de personliga relationerna mellan nyckelpersoner i våra två länder förnyas. Den här gången bjuder vi också in deltagare från andra bilaterala ledarskapsprogram – såsom Värdebaserat ledarskap som Kungen var med och inledde i Finland år 2009 tillsammans med scoutrörelsen I Sverige och Finland. Vi står också värdar för den presskonferens som Kungaparet ger i samband med sitt statsbesök. Under Kungaparets besök i Villmanstrand under slutet av statsbesöket bidrar vi med programinslag i ett ungdomsforum. Vår turnerande sverigefinska rapartist Jesse P kommer att illustrera hur han arbetar med finskspråkiga ungdomar när han lär dem svenska.

Vad vill du att Kungaparet tar med sig efter besöket?
–Vi vet att Kungaparet är varma Finlandsvänner. Vi vet också att de personligen värnar om att relationerna mellan våra länder ska vara så nära som möjligt. Det är ett stort stöd för oss i vårt arbete. Vi hoppas också att Kungaparet, trots många besök tidigare i Finland, också den här gången lär sig något nytt. Speciellt hoppas jag att mötet med de unga ledarna ska bli inspirerande för alla som deltar.

Läs mer om Hanaholmen