Kungen besökte Svenskt Näringsliv och Tacton Systems AB

Måndagen den 23 februari besökte Kungen arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och it-företaget Tacton System AB.

Carola Lemne, vd, välkomnar till mötet på Svenskt Näringsliv.

Carola Lemne, vd, välkomnar till mötet på Svenskt Näringsliv. Foto: Svenskt Näringsliv

Vid Svenskt Näringsliv, under värdskap av vd Carola Lemne, hölls ett rundabordssamtal kring aktuella intresseområden för näringslivet som entreprenörskap, globalisering, digitalisering och det ekonomiska läget.

Mötet avslutades med att Lars Göran Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv, presenterade företaget Tacton Systems AB. Tacton är ett exportinriktat it-företag som levererar system till stora industriföretag som ABB och Scania. Tacton är ett exempel på ett svenskt företag som jobbar; globalt, digitalt och med entreprenörskap.

Eftermiddagen avslutades med att Kungen besökte Tacton Systems AB där företagets vd Christer Wallberg välkomnade och visade runt.

Om Tacton Systems AB

Tacton Systems är världsledande inom avancerad konfiguration. Tactons lösningar gör det enklare att designa, konfigurera och sälja komplexa produkter. Bland andra ABB, Siemens, Scania, Toshiba, Aker och Alfa Laval använder Tactons lösningar. Företaget har kring 200 anställda och nominerades till Stora Exportpriset 2014.

Om Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är en svensk arbetsgivarorganisation som företräder privata företag i Sverige. Organisationen bildades i mars 2001 genom sammanslagning av Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen, och verkar för att förbättra villkoren för företag i Sverige. Svenskt Näringsliv har 49 medlemsorganisationer som i sin tur representerar 60 000 medlemsföretag, med omkring 1,5 miljoner anställda.