Drottningen besökte Karolinska Institutet

Måndagen den 16 februari besökte Drottningen Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet i Huddinge.

Under besöket på KI i Huddinge träffade Drottningen studenter som utbildar sig till fysioterapeuter.

Under besöket på KI i Huddinge träffade Drottningen studenter som utbildar sig till fysioterapeuter. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet höll under förmiddagen sitt styrelsesammanträde på Karolinska Institutet i Huddinge. I samband med detta välkomnades Drottningen till KI av styrelseledamoten och prefekten för institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), professor Maria Eriksdotter.

Efter sammanträdet träffade Drottningen representanter från institutionen som bedriver banbrytande forskning med fokus på åldrandet och demenssjukdomar. NVS står för en tredjedel av all utbildning som sker på KI. Institutionen har utbildningsansvar för sjuksköterskor, specialist­sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt för läkarstudenter inom geriatrik- och allmänmedicin.

Drottningen fick bland annat en presentation av den nya webbaserade magisterutbildningen i demensvård för läkare som KI genomför i samverkan med Stiftelsen Silviahemmet. Efter examen erbjuds titeln Silvialäkare.

Vid Drottningens besök presenterades även den pågående produktionen av den webbaserade magisterutbildningen för arbetsterapeuter och fysioterapeuter med inriktning mot demensvård, som också den görs i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Stiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av Drottningen 1996. Silviahemmets strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.