Kungen besökte Karolinska Institutet

Fredagen den 13 februari besökte Kungen Karolinska Institutet i Solna för att ta del av universitetets innovationssystem.

Kungen under mötet på Karolinska Institutet.

Kungen under mötet på Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn

Kungen välkomnades av Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten och mötte sedan forskare och lärare från Karolinska Institutet som presenterade några viktiga områden.

Bland annat diskuterades KI:s nya innovationssystem som erbjuder expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling, professionella nätverk, finansiering och kreativa tillväxtmiljöer. Allt för att innovationer och idéer inom biomedicin ska bli tillgängliga och kunna användas inom hälso- och sjukvården.

Kungen fick även veta mer om hur storskaliga metoder revolutionerat forskning och diagnostik kring vissa ärftliga sjukdomar. Kungen fick också en introduktion till fältet regenerativ medicin som förenklat handlar om att ersätta sjuka celler med friska.

Förmiddagen avslutades med en presentation av MOOCs (Massive Open Online Courses), kostnadsfria webbutbildningar. Karolinska institutet var det första universitetet i Sverige att erbjuda nätbaserade kurser till studenter världen över. Projektet startade hösten 2014 med två kurser, som hittills 57.000 studenter har tagit del av.