Kungen vid föreläsning med klimatforskare

Onsdagen den 11 februari närvarade Kungen vid en föreläsning med klimatforskare Raymond T Pierrehumbert på Stockholms universitet. Professor Pierrehumbert innehar Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap.

Kungen i samtal med professor Raymond Pierrehumbert vid föreläsningen på Stockholms universitet.

Kungen i samtal med professor Raymond Pierrehumbert vid föreläsningen på Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin

Raymond T Pierrehumbert har varit verksam vid flera av världens främsta universitet. Under läsåret 2014/2015 är han gästprofessor vid Stockholms universitet och Meteorologiska institutionen genom Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Professor Pierrehumberts föredrag A Big Role for a Small Country: Carbon Dioxide Emissions, Climate Justice and how Sweden can lead the way handlade om människans påverkan på klimatet och hur Sverige bör agera i klimatfrågor.

Pierrehumbert framhöll att det viktigaste vi kan göra är att ”hålla kolet kvar i marken så att planeten inte blir obeboelig”. När den totala mängden kol som förbränts och hamnat i atmosfären uppgår till en biljon ton stiger Jordens medeltemperatur med två grader. Hittills har vi överfört en halv biljon ton kol till atmosfären.

En klimatdiskussion hölls mellan Åsa Romson, Raymond Pierrehumbert, Karin Bäckstrand, Per Krusell och Michael Tjernström.

En klimatdiskussion hölls mellan Åsa Romson, Raymond Pierrehumbert, Karin Bäckstrand, Per Krusell och Michael Tjernström. Foto: Eva Dalin

Efter föreläsningen diskuterade Raymond Pierrehumbert, bland annat om hur Sverige som nation bör agera i klimatfrågor, tillsammans med Åsa Romson, Sveriges klimat- och miljöminister, Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, samt Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet. Panelen modererades av Michael Tjernström, professor i meterologi vid Stockholms universitet.

Raymond T Pierrehumbert

Raymond T Pierrehumbert är professor vid Chicago University. Han är en av de internationellt mest framstående och mångfacetterade klimatforskarna med stor bredd och djup inom atmosfärens och klimatsystemets dynamik och kolets kretslopp. Han är också djupt engagerad i klimatfrågans samhällsaspekter som sociala kostnader och ekonomiska konsekvenser.

Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

Professuren går varje år till en framstående utländsk forskare, som bjuds in att under ett år vara gästforskare vid ett svenskt lärosäte och därmed kan bidra till förnyelse av svensk miljövetenskap.

År 2014/15 utsågs två innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap; professor Raymond T Pierrehumbert och professor Walker O Smith.