Prins Daniel i möte med En Frisk Generation

Måndagen den 9 februari tog Prins Daniel emot dr Kristian Neovius, professor Mai-Lis Hellenius och verksamhetschef Anja Nordenfelt från stiftelsen En Frisk Generation. Prins Daniel är stiftelsens beskyddare.

Prinsen tillsammans med Mai-Lis Hellenius, Anja Nordenfelt och Kristian Neovius.

Prinsen tillsammans med Mai-Lis Hellenius, Anja Nordenfelt och Kristian Neovius. Foto: Kungahuset.se

Under mötet fick Prins Daniel veta mer om hälsoekonomi samt barn- och ungdomsfetma.

Fetma hos barn är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) en av vår tids största folkhälso­utmaningar. WHO beskriver den rådande situationen som en pågående global fetmaepidemi. Fetma ökar hos bägge könen, i alla åldrar, alla etniska grupper och alla samhällsklasser.

Stiftelsen En Frisk Generation

Stiftelsen grundades utifrån idén att bra matvanor och fysisk aktivitet är avgörande för en god hälsa. Eftersom grunden till den livslånga hälsan läggs redan i barndomen är det viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns motionsvanor. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra sig kommer att fortsätta med det även senare i livet.

Läs mer om En Frisk Generation