Kungen besökte KTH

Fredagen den 6 februari besökte Kungen Kungliga Tekniska högskolans institutioner för energiteknik och byggvetenskap för att ta del av den senaste forskningen.

Kungen besöker ett sollaboratorium där man kan studera solenergi genom solfångare.

Kungen besöker ett sollaboratorium där man kan studera solenergi genom solfångare. Foto: Kungahuset.se

Kungen möttes av rektor Peter Gudmundson och Philip von Segebaden från KTH Näringslivssamverkan och besöket inleddes i laboratoriet för energiteknik.

Efter en introduktion presenterades KTH Live-in-lab som är ett forskningssamarbete mellan KTH och Einar Mattsson AB som syftar till att öka innovationstakten inom byggsektorn. I Live-in-lab kan forskarna testa och utvärdera ny teknik i en verklig boendesituation och satsningen kommer bestå av 270 studentlägenheter som ständigt byggs om i takt med forskningsframstegen.

Efter det besökte Kungen en klimatsimulator där man i en kontrollerad miljö kan simulera inomhus- och utomhusmiljö för att testa hur byggmaterial klarar sig under tid.

Kungen besökte också solkraftslaboratoriet som är unikt i världen. Det nya laboratoriet har byggts upp under tre år och invigs i slutet av februari. Genom att samla och koncentrera solens strålar kan man utvinna energi på mindre ytor än med dagens solpaneler.

Läs mer om det nya laboratoriet