Prins Daniel vid Industridagen

Torsdagen den 5 februari närvarade Prins Daniel vid Industridagen i Södertälje, som arrangeras av Teknikföretagen.

Vid prisutdelningen av Industrins jämställdshetspris. Från vänster: Camilla Frankelius förhandlingschef Sveriges Ingenjörer, Elsa Ekman, produktionschef, Prins Daniel, Pierre Decroix,VD Coca Cola Enterprises Sverige, Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen, Charlotte Larsson, fältsäljchef.

Vid prisutdelningen av Industrins jämställdshetspris. Från vänster: Camilla Frankelius förhandlingschef Sveriges Ingenjörer, Elsa Ekman, produktionschef, Prins Daniel, Pierre Decroix,VD Coca Cola Enterprises Sverige, Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen, Charlotte Larsson, fältsäljchef. Foto: Roger Schederin/Livsmedelsföretagen

Industridagen inleddes med att Industrirådets ordförande Johan Ekesiöö och vice ordförande Ulf Bengtsson hälsade alla välkomna tillsammans med moderator Pernilla Ström.

Därefter inledde AstraZenecas styrelseordförande Leif Johansson dagen med att tala på temat Sverige som investeringsland.

Därefter delade Prins Daniel ut Industrins jämställdhetspris till Pierre Decroix, vd för Coca-Cola Entreprises Sverige. Ur juryns motivering:
”att ledningsgruppen nu består av hälften kvinnor, hälften män, skickar ett tydligt budskap til såväl medarbetarna som till omvärlden: Företaget vill ta en ledarroll i utvecklingen mot ett arbetsliv på lika villkor.”

Därefter talade Anna Follin, Tekniska museet, Per Braconier och Åsa Märs, Industrirådet, på temat Vad vet svenska folket om industrin?

Partiordförande Annie Lööf talade om Sverige och industrin. USA:s ambassadör Mark Brzezinski och Tysklands ambassadör Michael Bock höll ett gemensamt föredrag på temat New industrialization.

Avslutningsvis samtalade IF Metalls förbundsordförande Ander Ferbe, Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg, direktör Per Lindberg vid Billerud Korsnäs, Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren och entreprenör Jane Walerud på temat Perspektiv på nu industrialisering.

Läs mer om Teknikföretagen