Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Torsdagen den 5 februari tog Kungen emot tre nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Polens ambassadör Wieslaw Tarka vid ankomsten till Kungl. Slottet.

Polens ambassadör Wieslaw Tarka vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Polens ambassadör Wieslaw Tarka, Kambodjas ambassadör Meas Kim Heng, och Djiboutis ambassadör Omar Abdi Said.

Meas Kim Heng, Kambodjas ambassadör och Chor Samphal, tredje sekreterare vid ambassaden tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg.

Meas Kim Heng, Kambodjas ambassadör och Chor Samphal, tredje sekreterare vid ambassaden tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg. Foto: Kungahuset.se

Djiboutis ambassadör Omar Abdi Said lämnar Kungliga slottet tillsammans med UD:s introduktör Kerstin Asp Johansson efter audiensen hos Kungen.

Djiboutis ambassadör Omar Abdi Said lämnar Kungliga slottet tillsammans med UD:s introduktör Kerstin Asp Johansson efter audiensen hos Kungen. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Polens ambassadör i Karl XV:s paradkupé.

Polens ambassadör i Karl XV:s paradkupé. Foto: Kungahuset.se

Ambassadör Wieslaw Tarka anländer till Kungl. Slottet genom Östra valvet.

Ambassadör Wieslaw Tarka anländer till Kungl. Slottet genom Östra valvet. Foto: Kungahuset.se

Kambodjas ambassadör Meas Kim Heng färdas uppför Slottsbacken vid dagens högtidliga audiens.

Kambodjas ambassadör Meas Kim Heng färdas uppför Slottsbacken vid dagens högtidliga audiens. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungl. Slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

H.M. Konungens Hovstall ansvarar för transporterna vid högtidliga audienser.

H.M. Konungens Hovstall ansvarar för transporterna vid högtidliga audienser. Foto: Kungahuset.se