Kungen höll avskedsaudienser

Tisdagen den 3 februari hölls avskedsaudienser på Kungl. Slottet för ambassadörerna Martin Rivera Gomez från El Salvador, Victorian Mejia Marulanda från Colombia och Benedict Onochie Amobi från Nigeria.

Kungen välkomnar Victorian Mejia Marulanda.

Kungen välkomnar Victorian Mejia Marulanda. Foto: Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.

Kungen tillsammans med Martin Rivera Gomez.

Kungen tillsammans med Martin Rivera Gomez. Foto: Kungahuset.se

Kungen och Benedict Onochie Amobi vid avskedsaudiensen på Kungl. Slottet.

Kungen och Benedict Onochie Amobi vid avskedsaudiensen på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se