Kronprinsessan i möte med Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Tisdagen den 3 februari gav Kronprinsessan företräde för generalsekreterare Elisabeth Wallenius och Malin Grände från Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Kronprinsessan är riksförbundets beskyddare.

Kronprinsessan tillsammans med Elisabeth Wallenius och Malin Grände från riksförbundet Sällsynta Diagnoser.

Kronprinsessan tillsammans med Elisabeth Wallenius och Malin Grände från riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Foto: Kungahuset.se

Under mötet fick Kronprinsessan en uppdatering av arbete med att öka kunskapen om och förståelsen för förbundets frågor samt höra om planer för framtiden.

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser bildades 1998. Med en ”sällsynt diagnos” avses ett tillstånd eller en sjukdom som leder till omfattande funktionsnedsättningar och som finns hos högst 1 person per 10 000 invånare. Definitionen är fastställd av Socialstyrelsen.