Kungaparet och Kronprinsessparet vid manifestation för fred

Söndagen den 1 februari närvarade Kungaparet och Kronprinsessparet vid en högmässa i Storkyrkan där representanter för världsreligionerna möttes och budkaveln vägra hata överlämnades.

Kungaparet och Kronprinsessparet tillsammans med representanter för världsreligionerna vid manifestationen ”vägra hata” i Storkyrkan.

Kungaparet och Kronprinsessparet tillsammans med representanter för världsreligionerna vid manifestationen ”vägra hata” i Storkyrkan. Foto: Magnus Aronson

I manifestationen vägra hata! agerar religionerna i Sverige gemensamt mot hat och för fred. Ledare för alla religiösa grupper i Sverige har i Sveriges interreligiösa råd tagit avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet.

Under helgen 30 januari till 1 februari kommer budkavlar med ett uttalande från Sveriges interreligiösa råd att läsas upp i samband med bön eller gudstjänst i moskéer, synagogor, kyrkor och andra heliga rum i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Rådet har valt budkavlen som symbol eftersom den sedan urminnes tider varit det svenska sättet att varna för fara.

Under gudstjänsten i Storkyrkan läste Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska Centralrådet och Elvir Gigovic, ordförande för Sveriges muslimska råd, upp texten i budkaveln:

”Över hela världen förekommer våld i religionens namn. I Sverige utsätts judiska institutioner, kyrkor och moskéer för vandalisering och skadegörelse; människor trakasseras och attackeras för att de bär sina religiösa symboler. Det är oacceptabelt i ett samhälle som värnar allas rätt att tro, uttrycka och praktisera sin religion.”

Läs hela texten eller klicka på bilden nedan.

Klicka på bilden för att förstora.

Sveriges interreligiösa råd

I Sveriges interreligiösa råd (SIR) möts företrädare för olika religioner för gemensamma överläggningar. Rådet företräder åtta religioner och grundades den 4 maj 2010.

Sveriges interreligiösa råd fungerar som en mötesplats för religiösa ledare och vill utgöra en enad röst gentemot antisemitism, islamofobi och all annan religionsfientlighet i Sverige.