Kungen delade ut medaljer

Fredagen den 30 januari delade Kungen ut H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Anastasia Georgiadou tar emot H.M. Konungens medalj, för betydande insatser för svenskt näringsliv.

Anastasia Georgiadou tar emot H.M. Konungens medalj, för betydande insatser för svenskt näringsliv. Foto: Kungahuset.se

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Regissör och teaterchef Linus Tunström tilldelas H.M. Konungens medalj, för förtjänstfulla insatser som regissör och teaterchef.

Regissör och teaterchef Linus Tunström tilldelas H.M. Konungens medalj, för förtjänstfulla insatser som regissör och teaterchef. Foto: Kungahuset.se

Optiker John J. Godoy tog emot H.M. Konungens medalj, för förtjänstfulla insatser inom internationellt biståndsarbete.

Optiker John J. Godoy tog emot H.M. Konungens medalj, för förtjänstfulla insatser inom internationellt biståndsarbete. Foto: Kungahuset.se

Livia Millhagen tilldelas Litteris et artibus, för framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Livia Millhagen tilldelas Litteris et artibus, för framstående konstnärliga insatser som skådespelare. Foto: Kungahuset.se

För förtjänstfulla insatser för svensk kultur och som filantrop tilldelas Sven Philip Sörensen H.M. Konungens medalj.

För förtjänstfulla insatser för svensk kultur och som filantrop tilldelas Sven Philip Sörensen H.M. Konungens medalj. Foto: Kungahuset.se

Ceremonin ägde rum i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Ceremonin ägde rum i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Ställföreträdande koncernchef Ingrid Bonde
För framstående insatser inom svenskt näringsliv och förvaltning.

Direktör Sven Philip Sörensen
För förtjänstfulla insatser för svensk kultur och som filantrop.

Konsthistoriker Birgit Rausing
För framstående insatser för svensk kultur.

Kommunstyrelseordförande Elizabeth Salomonsson
För betydande insatser som kommunpolitiker.

Direktör Cristina Stenbeck
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Direktör Hans Stråberg
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Landshövding Sven-Erik Österberg
För framstående och mångårig politikergärning.

H.M. Konungens medalj tilldelades Cristina Stenbeck, för framstående insatser inom svenskt näringsliv, konsthistoriker Birgit Rausing, för framstående insatser för svensk kultur, och Lena Biörck Kaplan, för framstående insatser för främjande av Sverige i Amerika.

H.M. Konungens medalj tilldelades Cristina Stenbeck, för framstående insatser inom svenskt näringsliv, konsthistoriker Birgit Rausing, för framstående insatser för svensk kultur, och Lena Biörck Kaplan, för framstående insatser för främjande av Sverige i Amerika. Foto: Kungahuset.se

12:e storleken i högblått band

Fru Lena Biörck Kaplan
För framstående insatser för främjande av Sverige i Amerika.

Professor Gösta Gahrton
För förtjänstfulla insatser för medicinsk forskning.

Direktör Martin Gren
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Generalkonsul Olof Sjöström
För förtjänstfulla insatser i samband med uppmärksammandet av att 250 år förflutit sedan Jean Baptiste Bernadottes födelse.

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Birgitta Bremer
För framstående insatser som botanist och som föreståndare för Bergianska trädgården.

Regissör Ronny Danielsson
För betydande insatser som regissör.

Körledare, professor Anders Eby
För framstående insatser som körledare.

Professor Bo Lindberg
För förtjänstfulla insatser som lärdomshistoriker.

Professor Birgitta Svensson
För framstående insatser inom svenskt universitets- och akademiliv.

H.M. Konungens medalj tilldelades Hans Gedda, för förtjänstfulla insatser som fotograf.

H.M. Konungens medalj tilldelades Hans Gedda, för förtjänstfulla insatser som fotograf. Foto: Kungahuset.se

8:e storleken i högblått band

Författare m.m. Britt Dahlström
För värdefulla insatser som författare.

Fotograf Hans Gedda
För förtjänstfulla insatser som fotograf.

Direktör Anastasia Georgiadou
För betydande insatser för svenskt näringsliv.

Leg. optiker John J. Godoy
För förtjänstfulla insatser inom internationellt biståndsarbete.

Direktör Sofie Gunolf
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv.

Kompositören Tommie Haglund
För betydande insatser inom svenskt musikliv.

Tekn.lic. Camilla Modéer
För förtjänstfulla insatser till stöd för svensk forskning.

Direktör Bengt Swegmark
För betydande insatser inom svenskt samhälls- och kulturliv.

Fru Berit Swegmark
För betydande insatser inom svenskt samhälls- och kulturliv.

Regissör och teaterchef Linus Tunström
För förtjänstfulla insatser som regissör och teaterchef.

Rigmor Gustafsson tilldelades Litteris et artibus, för framstående konstnärliga insatser som musiker.

Rigmor Gustafsson tilldelades Litteris et artibus, för framstående konstnärliga insatser som musiker. Foto: Kungahuset.se

Medaljen Litteris et artibus

Musiker Rigmor Gustafsson
För framstående konstnärliga insatser som musiker.

Skådespelare Livia Millhagen
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Skådespelare Ann Petrén
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.