Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Fredagen den 30 januari tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Estlands ambassadör Merle Pajula vid ankomsten till Kungl. Slottet. Till vänster om ambassadören står hovstallmästare Mertil Melin och till höger UD:s introduktör Bertil Roth. Foto: Kungahuset.se

Estlands ambassadör Merle Pajula vid ankomsten till Kungl. Slottet. Till vänster om ambassadören står hovstallmästare Mertil Melin och till höger UD:s introduktör Bertil Roth. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Palestinas ambassadör Hala Husni Fariz, Angolas ambassadör Isaias Jaime, Estlands ambassadör Merle Pajula och Irlands ambassadör Orla O'Hanrahan.

Angolas ambassadör Isaias Jaime anländer till Kungl. Slottet tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg och följe.

Angolas ambassadör Isaias Jaime anländer till Kungl. Slottet tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg och följe. Foto: Kungahuset.se

Palestinas ambassadör Hala Husni Fariz.

Palestinas ambassadör Hala Husni Fariz. Foto: Kungahuset.se

Hovstallmästare Mertil Melin tar emot Irlands ambassadör Orla O'Hanrahan.

Hovstallmästare Mertil Melin tar emot Irlands ambassadör Orla O'Hanrahan. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Estlands ambassadör i Karl XV:s paradkupé.

Estlands ambassadör i Karl XV:s paradkupé. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungl. Slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Trumslagare från Arméns musikkår på Inre borggården.

Trumslagare från Arméns musikkår på Inre borggården. Foto: Kungahuset.se