Kronprinsessan vid Stockholm Peace Talks

Torsdagen den 29 januari närvarade Kronprinsessan vid seminariet Stockholm Peace Talks som hölls i riksdagshuset. En rad talare från Sverige och världen bidrog med berättelser, insikter och funderingar kring fred och konfliktlösning.

Riksdagens talman Urban Ahlin var en av de som delgav tankar kring fred under Stockholm Peace Talks.

Riksdagens talman Urban Ahlin var en av de som delgav tankar kring fred under Stockholm Peace Talks. Foto: David Sica/Stella Pictures

Kvällens tema var Vad betyder fred för dig? och kring detta ämne talade bland andra: riksdagens talman Urban Ahlin, Ghaida Rinawie Zoabi, vd för Injaz Center for Professional Arab Local Governance, Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet, Jan Eliasson, vice generalsekreterare i FN, Elaine Weidman-Grunewald, vice president med ansvar för socialt ansvarstagande (CSR) vid Ericsson Group, musikern Jason ”Timbuktu” Diakité, Deline Revend och Tomas Amanuel, ungdomar från Tensta.

Stockholm Peace Talks summerades av Tord Magnuson, styrelseordförande för Interpeace Sverige, och Scott M. Weber, generaldirektör Interpeace.

Stockholm Peace Talks

Seminariet arrangerades i samarbete med Interpeace, en oberoende internationell fredsbyggande organisation som inrättades 1994 av FN för att utveckla innovativa lösningar för att bygga fred