En dag på slottet

Tisdagen den 27 januari höll Kungen och Drottningen följande möten på Kungl. Slottet.

Drottningen tillsammans med Carl Palmstierna och Yvonne Thunell, ordförande Mentor International, under mötet med Mentors styrgrupp.

Drottningen tillsammans med Carl Palmstierna och Yvonne Thunell, ordförande Mentor International, under mötet med Mentors styrgrupp. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet gav lunch för säkerhetspolischefen Anders Thornberg. Kungen och Drottningen ger återkommande luncher för olika företrädare i samhället, som då ger en orientering kring sina ämnen och ansvarsområden

Kungaparet tillsammans med Anders Thornberg.

Kungaparet tillsammans med Anders Thornberg. Foto: Kungahuset.se

Mentors styrgrupp, från vänster: Jörgen Haglind, Carl Palmstierna, Yvonne Thunell, ordförande Mentor International, Drottningen, statsfrun Kirstine von Blixen-Finecke, Paul Rompani och Inger Savén.

Mentors styrgrupp, från vänster: Jörgen Haglind, Carl Palmstierna, Yvonne Thunell, ordförande Mentor International, Drottningen, statsfrun Kirstine von Blixen-Finecke, Paul Rompani och Inger Savén. Foto: Kungahuset.se

Drottningen deltog i Mentors styrgruppsmöte där strategifrågor diskuterades. Mentor är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Organisationen har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar. Drottningen grundade Mentor 1994 och är organisationens hedersordförande.

Kungen tillsammans med professor Anders Karlqvist och Dr. Elisabeth Kessler.

Kungen tillsammans med professor Anders Karlqvist och Dr. Elisabeth Kessler. Foto: Kungahuset.se

Kungen gav företräde för professor Anders Karlqvist och Dr. Elisabeth Kessler. Under mötet diskuterades framtida frågor rörande Royal Colloquium. Kungen initierade Royal Colloquium 1992 och sedan dess har man kontinuerligt arrangerat seminarier med klimat- och miljötema.

Kungen tillsammans med operachef Birgitta Svendén.

Kungen tillsammans med operachef Birgitta Svendén. Foto: Kungahuset.se

Kungen tog emot Birgitta Svendén, operachef och vd för Kungliga Operan, som informerade om årets program och om den ombyggnad som pågår på operan.