Informationskonselj på Kungl. Slottet

Måndagen den 26 januari hölls informationskonselj på Kungl. Slottet.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med statsråden vid måndagens informationskonselj.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med statsråden vid måndagens informationskonselj. Foto: Kungahuset.se

Under konseljen informerar varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarar på frågor från Kungen.

Det hålls 3–4 informationskonseljer varje år. Kungen leder konseljen och även Kronprinsessan deltar vid konseljerna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.