Kronprinsessparet besöker Silicon Valley – dag 2

Kronprinsessparets andra dag i Silicon Valley inleddes på Stanford University. Där presenterade professor Arthur Bienenstock universitetet och gav samtidigt en överblick över relationen mellan universitetet och Sverige.

Kronprinsessan i samtal med en av eleverna vid d.school.

Kronprinsessan i samtal med en av eleverna vid d.school. Foto: Vinnova

Stanford University grundades 1891 och var tidigt ute med att skapa samarbete mellan forskningsvärlden och näringslivet, något som resulterat i framväxten av Silicon Valley. Universitetet har idag över 15 000 studenter.

Därefter besökte Kronprinsessparet d.school – en av USA:s ledande designskolor och en del av Stanforduniversitetet. Kronprinsessparet fick bland annat lära sig mer om designfilosofi och de metoder som tillämpas vid utbildningen. d.school erbjuder också en fri kurs via nätet.

Efter ett möte med rektor John Hennessy hölls en lunch för Kronprinsessparet på universitetets campus.

Efter lunchen hölls ett rundabordssamtal med fokus på hur teknik kan hjälpa till att skapa en bättre miljö.

Ett relativt nytt forskningsfält på Stanford är bioteknik. 1998 samlades avdelningarna för ingenjörsvetenskap, medicin och humanism för att tillsammans skapa Bio-X som sedan 2003 har ett eget hus inom universitetets campus. I Clark Center fick Kronprinsessparet ta del av aktuella projekt och upptäckter.

Dagen avslutades med en nätverksmiddag där fokus låg på kommande tekniktrender med inriktning på hälsa.