Kungen höll avskedsaudiens för Irlands ambassadör, Algeriets ambassadör och Portugals ambassadör

Torsdagen den 11 december hölls avskedsaudiens på Kungl. Slottet för James Joseph Carroll, ambassadör Irland, Fatah Mahraz, ambassadör Algeriet, och Manuel Marcelo Curto, ambassadör Portugal.

Kungen tillsammans med James Joseph Carroll.

Kungen tillsammans med James Joseph Carroll. Foto: Kungahuset.se

Kungen tillsammans med Fatah Mahraz.

Kungen tillsammans med Fatah Mahraz. Foto: Kungahuset.se

Kungen tillsammans med Manuel Marcelo Curto.

Kungen tillsammans med Manuel Marcelo Curto. Foto: Kungahuset.se

När en ambassadör tillträder sin tjänst i Sverige tas han eller hon emot av Kungen på en högtidlig audiens. När ambassadören reser hem igen sker ett liknande möte, om än något mindre formellt.