En dag på slottet – de kungliga stiftelserna

Torsdagen den 11 december hölls styrelsesammanträde i fyra av de kungliga stiftelserna: Drottning Silvias Jubileumsfond, Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning, Drottning Silvias Stiftelse för forskning och utbildning samt Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för vetenskaplig forskning.

Kronprinsessan tillsammans med ledamöterna i Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning Hans Wibom och Göran Sandberg.

Kronprinsessan tillsammans med ledamöterna i Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning Hans Wibom och Göran Sandberg. Foto: Kungahuset.se

Drottning Silvias Jubileumsfond

I samband med Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp för att "förvalta och fördela de medel, som influtit från svenska folket som en hyllning till Drottningen på högtidsdagen."

Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning

Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och lämnar understöd för beredande av undervisning eller utbildning.

Drottning Silvias Stiftelse för forskning och utbildning

Stiftelsen som främjar vetenskaplig forskning och lämnar understöd för beredande av undervisning eller utbildning har sedan grundandet delat ut totalt 6,8 miljoner kronor. Framför allt till forskning och utbildning inom demensområdet.

Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för vetenskaplig forskning

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Sedan grundandet har totalt nästan 11 miljoner kronor delats ut, huvudsakligen till Stockholms Marina Forskningscentrum, Askölaboratoriet.

Drottningen tillsammans med Elisabeth Olsson, Jan-Erik Wikström och Gunilla Hedlin. Under mötet beslutades vilka ansökningar som beviljats anslag ur Drottning Silvias Jubileumsfond.

Drottningen tillsammans med Elisabeth Olsson, Jan-Erik Wikström och Gunilla Hedlin. Under mötet beslutades vilka ansökningar som beviljats anslag ur Drottning Silvias Jubileumsfond. Foto: Kungahuset.se

De kungliga stiftelserna

De kungliga stiftelserna fångar upp många människors engagemang och är en samlande kraft för att främja goda intentioner i samhället. Varje år beviljas anslag inom flera viktiga områden. Ändamålen kan vara allt från exempelvis vetenskaplig forskning inom medicin och miljö och bevarande av det svenska kulturarvet till att hjälpa sjuka och handikappade och skapa bättre levnadsvillkor för barn och ungdomar.