Kungen vid seminariet Framtidens skogsindustriella materialforskning

Måndagen den 8 december deltog Kungen i seminariet Framtidens skogsindustriella materialforskning som hölls på Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Kungen tillsammans med Sverker Martin-Löf, styrelseordförande SCA, och forskare vid KTH: Karl Håkansson, Mikaela Helander, Anna Sjöstedt, Kerstin Jedvert samt seminariets moderator Daniel Söderberg, föreståndare för BiMaC Innovation.

Kungen tillsammans med Sverker Martin-Löf, styrelseordförande SCA, och forskare vid KTH: Karl Håkansson, Mikaela Helander, Anna Sjöstedt, Kerstin Jedvert samt seminariets moderator Daniel Söderberg, föreståndare för BiMaC Innovation. Foto: Håkan Lindgren

Under eftermiddagen diskuterade företrädare för skogsbranschen hur svensk skogsråvara kan stärka Sverige och svensk skogsindustri.

I samband med seminariet sa Kungen:

Skogen, som är en förnyelsebar råvara, har traditionellt varit och är idag en hörnsten i Sveriges ekonomi och bidrar starkt till export och lokala arbets­tillfällen. För att svensk skogsindustri fortsatt ska kunna vara livskraftig och hållbar behöver vi fler unga som engagerar sig i skogsfrågorna samt mer forskning och utbildning.

Jag ser med tillförsikt fram emot att följa utvecklingen och forskningen kring skogsbaserade material som är hållbart och förnyelseinriktat inom bland annat bio-, nano,- och fiberteknik.

H.M. Konungen

Sveaskogs styrelseordförande Göran Persson gav perspektiv på skogsindustrins utmaningar och förutsättningar. Lars Berglund, föreståndare för Wallenberg Wood Science Center, och Lars Wågberg, professor vid KTH i fiber- och polymerteknologi, talade om den svenska skogen som en källa till framtidens material

Marcus Wallenberg, Wallenberg Wood Science Center, talar under seminariet "Framtidens skogsindustriella materialforskning".

Marcus Wallenberg, Wallenberg Wood Science Center, talar under seminariet "Framtidens skogsindustriella materialforskning". Foto: Håkan Lindgren

Prorektor Eva Malmström Jonsson ledde ett samtal kring hur en nationell kraftsamling skulle kunna formas. I panelen satt Per-Olof Wedin, direktör Sveaskog, Christer Simrén, vice direktör BillerudKorsnäs, Henrik Sjölund, direktör Holmen, Lars Idermark, direktör Södra, och Marcus Wallenberg, Wallenberg Wood Science Center.

Avslutningsvis besökte Kungen KTH:s Integrated Transport Research Lab, ett nytt forskningscentrum för framtidens transportsystem. Här ska teknik som autonoma bussar, elvägar och bättre system för att undvika bilköer utvecklas och testas. Labbet är ett samarbete mellan KTH och Scania.

Wallenberg Wood Science Center

Wallenberg Wood Science Center är ett gemensamt forskningscentrum och samarbete mellan KTH och Chalmers. Centrumet startade 2009 och syftet är att utveckla nya material från den svenska skogen som komplement till den traditionella användningen där skogen blir till virke och papper.