Informationskonselj på Kungl. Slottet

Måndagen den 8 december hölls informationskonselj på Kungl. Slottet. Under konseljen informerar varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarar på frågor från Kungen.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med statsråden vid måndagens informationskonselj.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med statsråden vid måndagens informationskonselj. Foto: Kungahuset.se

Det hålls 3–4 informationskonseljer varje år. Kungen leder konseljen och även Kronprinsessan deltar vid konseljerna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Förutom informationskonselj finns det ytterligare en sorts konselj, nämligen regerings­skifteskonselj, som sker vid de tillfällen då riksdagen valt en ny statsminister. När statsministern presenterat de statsråd som ska ingå i regeringen, sammanträder Kungen med den nya regeringen och riksdagens talman. Vid denna regeringsskifteskonselj tillträder den nya regeringen formellt.