Intervju med Ylva Berg, vd Business Sweden, inför statsbesöket till Frankrike

Ylva Berg leder, tillsammans med Jens Spendrup från Svenskt Näringsliv, den näringslivsdelegation som medföljer vid statsbesöket till Frankrike.

Ylva Berg.

Ylva Berg. Foto: Business Sweden

Hur har företagen valts ut?
Frankrike har bjudit in Sverige i syfte att stärka våra bilaterala relationer, samtidigt pågår förberedelserna för Frankrikes värdskap för klimatkonferensen COP 21 under nästa år. Business Sweden har mot den bakgrunden uppvaktat svenska bolag som på olika sätt promotar svensk företagsamhet. Vissa av dem är redan framgångsrika i Frankrike men vill växa, andra står på tröskeln till Frankrike men behöver hjälp med att hantera vissa frågor för att komma vidare. Genom att erbjuda dessa bolag en mötesplats som är svår att åstadkomma på egen hand främjar Business Sweden handeln på sikt. Det är dock viktigt att poängtera att företagen betalar för sin medverkan.

Finns det gemensamma frågor för svenskt och franskt näringsliv?
Det går bra för svenska företag i Frankrike, men inträdeströskeln är ofta hög – inte minst på grund av ett komplext regelverk, framför allt på arbetsmarknaden. Man ska heller inte underskatta affärskulturella- och språkliga skillnader. Vi vill båda ha ett intensifierat erfarenhetsutbyte gällande infrastruktur och den digitala ekonomin.

Vilken roll har Kungaparet i ett statsbesök?
Kungaparet gör ett fantastiskt arbete för Sverige, alla dagar hela året. Kungaparets närvaro vid ett statsbesök gör att dörrar som annars inte skulle ha öppnats, öppnas. Kungaparet attraherar också alltid medial uppmärksamhet och media är en viktig kanal när frågor ska lyftas och diskuteras. På Business Sweden är vi enormt tacksamma för samarbetet med Hovet.

Vad spelar statsbesöken för roll idag, när världen har kommit så nära i och med globaliseringen?
Globaliseringen har fört länder närmare varandra, men för mänskliga relationer behövs möten. Ett statsbesök är en kondenserad form av höghöjdsmöten.

Läs mer om Business Sweden