Prins Daniel vid utmärkelsen Guldklubban

Onsdagen den 26 november delade Prins Daniel ut utmärkelsen Guldklubban vid en lunch på Grand Hôtel i Stockholm.

Prins Daniel delar ut 2014-års utmärkelser för förtjänstfullt ordförandeskap till Bob Persson och Tomas Billing.

Prins Daniel delar ut 2014-års utmärkelser för förtjänstfullt ordförandeskap till Bob Persson och Tomas Billing. Foto: David Sica/Stella Pictures

Guldklubban delas ut i två klasser - en för noterade och en för onoterade bolag.

2014-års utmärkelser för förtjänstfullt ordförandeskap i klassen noterade bolag gick till Tomas Billing, NCC, och i klassen onoterade bolag till Bob Persson, Persson Invest.

Om utmärkelsen Guldklubban

Utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap delas ut till ordföranden som är goda exempel på hur ordföranderollen har utövats i praktiken.

Läs mer om Guldklubban