Kronprinsessparet vid seminarium om att förebygga utanförskap

Tisdagen den 25 november deltog Kronprinsessparet i ett seminarium om att förebygga utanförskap. Seminariet arrangerades av Kronprinsessparets Stiftelse och hölls i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Kronprinsessparet med seminariets talare: Tove Lifvendahl, Amir Sajadi, Pär Johansson, Dilsa Demirbag-Sten, Cheryl Polk, Gunilla Hammar, Lena Hök, Jana Söderberg, Maria Arneng och stiftelsens verksamhetschef Elin Annwall.

Kronprinsessparet med seminariets talare: Tove Lifvendahl, Amir Sajadi, Pär Johansson, Dilsa Demirbag-Sten, Cheryl Polk, Gunilla Hammar, Lena Hök, Jana Söderberg, Maria Arneng och stiftelsens verksamhetschef Elin Annwall. Foto: Kungahuset.se

Att motverka utanförskap för barn och unga är ett av stiftelsens fokusområden. Den enskilt viktigaste faktorn för att bryta socialt utanförskap är utbildning. Syftet med seminariet var att belysa olika infallsvinklar på temat och samla olika intressenter för att dela kunskap med varandra.

Kronprinsessan välkomnade till seminariet om att förebygga utanförskap.

Kronprinsessan välkomnade till seminariet om att förebygga utanförskap. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan inledde seminariet med att hälsa alla välkomna:

Alla ni är här av en och samma anledning – engagemang. Det finns en bred palett av eldsjälar här i dag.

Ni hjälper ensamkommande flyktingbarn, ni får ungdomar att upptäcka sin läslust och stärka sin självkänsla, ni får barn och ungdomar att gå från stillasittande till ett aktivt liv. Listan kan göras lång av de imponerande verksamheter som ni alla representerar.

H.K.H. Kronprinsessan

Cheryl Polk är chef på HighScope Educational Reseach. HighScope driver bland annat en förskola som erbjuder högkvalitativ undervisning som syftar till att vara en modell för vikten av en god tidig start i livet.

Cheryl Polk är chef på HighScope Educational Reseach. HighScope driver bland annat en förskola som erbjuder högkvalitativ undervisning som syftar till att vara en modell för vikten av en god tidig start i livet. Foto: Kungahuset.se

Tove Lifvendahl, moderator för seminariet och politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, och Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia med ansvar för stiftelsen Skandia Idéer för livet, talade inledningsvis kring utanförskap.

Dilsa Demirbag-Sten och Tove Lifvendahl ingår i stiftelsens expertråd kring utanförskap.

Dilsa Demirbag-Sten och Tove Lifvendahl ingår i stiftelsens expertråd kring utanförskap. Foto: Kungahuset.se

Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen, Dilsa Demirbag-Sten, grundare av Stiftelsen Berättarministeriet, och Jana Söderberg, projektledare för Star for Life i Sverige, förde sedan ett samtal kring Exempel på initiativ som motverkar utanförskap.

Pär Johansson, grundare och verksamhetsledare på Glada Hudik-teatern, talade kring Hur skapar man innanförskap?. Han deltog även i ett panelsamtal tillsammans med Amir Sajadi, en av entreprenörerna bakom Järvaskolan, och lärare Gunilla Hammar i ett panelsamtal på ämnet Hur kan vi stötta och uppmuntra barn till att nå sin fulla potential?

Amir Sajadi, Pär Johansson, Gunilla Hammar och seminariets moderator Tove Lifvendahl diskuterade hur vi kan stötta och uppmuntra barn.

Amir Sajadi, Pär Johansson, Gunilla Hammar och seminariets moderator Tove Lifvendahl diskuterade hur vi kan stötta och uppmuntra barn. Foto: Kungahuset.se

Därefter talade Cheryl Polk, HighScope Educational Research Foundation, om What make childhood programs effective in preventing social exclusion?

Prins Daniel avslutade dagen med att tacka alla deltagarna innan minglet påbörjades i Bernadottebibliotekets förmak.

Kronprinsessparets stiftelse

Med anledning av Kronprinsessparets bröllop 2010 bildade Kronprinsessan och Prins Daniel en stiftelse. Stiftelsen ska främja barn och ungdomar i Sverige med syfte att motverka utanförskap och främja god hälsa.

Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse