Sammanträde i Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond

Onsdagen den 19 november hölls möte i stiftelsen Prins Gustav Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond på Kungl. Slottet. Kungen är arbetsutskottets ordförande.

Möte med stiftelsen Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond.

Möte med stiftelsen Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond. Foto: Kungahuset.se

Minnesfonden ger bidrag till projekt som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar.