Kronprinsessparet besökte Business Sweden

Onsdagen den 19 november besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Business Swedens kontor i Stockholm. Business Sweden har i uppdrag från regeringen att främja export och investeringar.

Kronprinsessparet med representanter från Business Sweden’s ledning, från vänster: Sven Draganja, Karin Isaksson, Fredrik Fexe och Ylva Berg.

Kronprinsessparet med representanter från Business Sweden’s ledning, från vänster: Sven Draganja, Karin Isaksson, Fredrik Fexe och Ylva Berg. Foto: Kungahuset.se

Eftermiddagen inleddes av Ylva Berg, vd för Business Sweden sedan i våras, som berättade om den strategi som de tagit fram för att på bästa sätt skapa tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Business Sweden hjälper små och medelstora företag med potential att växa internationellt. De har kontor i ett 60-tal länder. Genom en stark internationell närvaro och personliga kontakter med beslutsfattare på varje lokal marknad skapar de förutsättningar för framgångsrika affärer.

Business Sweden finns även i så gott som alla Sveriges län. Här bedriver de mer av en uppsökande verksamhet och erbjuder företag stöd och utbildning för att ta sig ut på den internationella marknaden.

Karin Isaksson, Vice President Government Assignment Trade and Invest, berättade bland annat att utländska investeringar står för 25 % av alla jobb inom den privata sektorn. Ett exempel är Facebooks serverhall i Luleå som genererat hundratals arbetstillfällen och dessutom attraherat fler investerare. Bland annat byggs nu en datorhall för Bitcoin i Boden.

Dag Andersson vd på dialysföretaget Diaverum berättad att de sedan starten 2007 har blivit en av världens ledande leverantörer av njursjukvård. De har arbetat tätt tillsammans med Business Sweden som hjälpt till med att se över förutsättningar för etablering i olika länder, myndighetskontakter, rekrytering av personal och i ett initialt skede även kontorsplatser.

I dag har Diaverum 7 400 anställda som tar hand om fler än 23 000 patienter i 19 länder i Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Australien och Östeuropa. Diaverum har sina rötter i Lund.

Diaverum är ett av de svenska företag som medverkar vid statsbesöket i Frankrike 2–4 december.

Under rundvandringen på Business Sweden’s lokaler träffade Kronprinsessparet bland andra Robert Wentrup som just nu förbereder Business Swedens arrangemang under statsbesöket i Frankrike 2–4 december. Bland annat kommer de, tillsammans med OECD, att anordna ett forum på temat grön tillväxt och globalisering.

Under rundvandringen på Business Sweden’s lokaler träffade Kronprinsessparet bland andra Robert Wentrup som just nu förbereder Business Swedens arrangemang under statsbesöket i Frankrike 2–4 december. Bland annat kommer de, tillsammans med OECD, att anordna ett forum på temat grön tillväxt och globalisering. Foto: Kungahuset.se

Om Business Sweden

Genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd hjälper Business Sweden svenska företag att växa internationellt och utländska aktörer att investera i Sverige.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden har kontor i nära 60 länder.

Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.