Prins Daniel vid Ung Företagsamhets visionsdag

Tisdagen den 18 november deltog Prins Daniel i Ung Företagsamhets (UF:s) visionsdag i Stockholm.

Prins Daniel och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, till vänster, vid Ung Företagsamhets visionsdag.

Prins Daniel och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, till vänster, vid Ung Företagsamhets visionsdag. Foto: Ung Företagsamhet

Kenneth Bengtsson, ordförande i UF:s nationella styrelse och Cecilia Nykvist, vd för UF, hälsade alla välkomna.

Därefter talade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic om entreprenörskap i skolan.

Mikael Arevius, grundskoleansvarig vid UF:s nationella kansli, berättade sedan om UF:s utveckling i grundskolan.

Förmiddagen avslutades med att Mikael Kulanko, ordförande för UF Halland, och styrelseordförande UF Göteborg Birgitta L Öfverholm talade på temat regional inblick.

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet.

Ung Företagsamhet finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar.