Kungen och den svenska utgåvan av Islänningasagorna

Tisdagen den 18 november gav Kungen företräde för Islands ambassadör Gunnar Gunarsson, förläggare Johan Sigurdsson, rådgivare Örnólfur Thorsson, poet Thorarinn Eldjarn, redaktör Kristinn Jóhannesson och redaktör Gunnar D Hansson i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Islands ambassadör Gunnar Gunarsson överlämnar Islänningasagorna till Kungen.

Islands ambassadör Gunnar Gunarsson överlämnar Islänningasagorna till Kungen. Foto: Kungahuset.se

Under företrädet överlämnade Islands ambassadör Gunnar Gunarsson ett exemplar av Islänningasagorna till Kungen. I ett stort nordiskt projekt har samtliga 40 släktsagor och 49 kortsagor, så kallade tåtar, nyöversatts till svenska, norska och danska.

Kungen har skrivit förordet till den svenska upplagan, Drottning Margrethe till den danska och Kung Harald till den norska upplagan.

Kungen skriver bland annat:

Som svensk känner man sig omedelbart hemma på Island. Ett skäl är de mer än tusen år gamla förbindelserna mellan Island och Sverige.

Jag välkomnar därför den svenska utgåvan av denna nyöversättning av samtliga islänningasagor. Detta ambitiösa utgivningsprojekt är också ett tecken på det goda nordiska samarbetet.

H.M. Konungen

Verket består av fem omfattande band på varje språk och är ett av världens största översättningsprojekt. Närmare etthundra översättare, forskare och författare har deltagit i arbetet.

Verket består av fem omfattande band på varje språk och är ett av världens största översättningsprojekt. Närmare etthundra översättare, forskare och författare har deltagit i arbetet. Foto: Kungahuset.se

Islänningasagorna

De fyrtio sagor som brukar kallas islänningasagor handlar tillsammans med de fyrtionio tåtarna eller kortsagorna om människor och händelser på Island och i Norden vid vikingatidens höjdpunkt.

Berättelserna anses vara bevarade i muntlig form sedan 800- och 900-talet, men sammanställdes senare som självständiga litterära verk av anonyma författare på 1200- och 1300-talen.

Läs mer om Islänningasagorna