Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Tisdagen den 18 november tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Myanmars ambassadör Kkyaw Zwar Minn tillsammans med hovstallmästare Mertil Melin, UD:s introduktör Bertil Roth och Lwin Mar Maung från Myanmars ambassad.

Myanmars ambassadör Kkyaw Zwar Minn tillsammans med hovstallmästare Mertil Melin, UD:s introduktör Bertil Roth och Lwin Mar Maung från Myanmars ambassad. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Albaniens ambassadör Ilir Abdiu, Zimbabwes ambassadör Samuel Chihondo Mhango, Maltas ambassadör Joseph Cole och Myanmars ambassadör Kkyaw Zwar Minn.

Albaniens ambassadör Ilir Abdiu.

Albaniens ambassadör Ilir Abdiu. Foto: Kungahuset.se

Zimbabwes ambassadör Samuel Chihondo Mhango tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg och följe.

Zimbabwes ambassadör Samuel Chihondo Mhango tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg och följe. Foto: Kungahuset.se

Maltas ambassadör Joseph Cole och UD:s introduktör Kerstin Asp Johnsson vid ankomsten till Kungl. Slottet.

Maltas ambassadör Joseph Cole och UD:s introduktör Kerstin Asp Johnsson vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Albaniens ambassadör Ilir Abdiu i Karl XV:s paradkupé.

Albaniens ambassadör Ilir Abdiu i Karl XV:s paradkupé. Foto: Kungahuset.se