Styrelsemöte i stiftelsen H.M. Konungens 50-årsfond

Torsdagen den 13 november sammanträdde styrelsen för stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, där Kungen är ordförande.

Kungen tillsammans med, från vänster: professor Margareta Ihse, teknologie hedersdoktor Birgit Erngren Wohlin, sekreterare, professor Kerstin Fredga, direktör Leif Johansson, doktor i skogsvetenskap Björn Hägglund samt överintendent Jan Lindman, skattmästare.

Kungen tillsammans med, från vänster: professor Margareta Ihse, teknologie hedersdoktor Birgit Erngren Wohlin, sekreterare, professor Kerstin Fredga, direktör Leif Johansson, doktor i skogsvetenskap Björn Hägglund samt överintendent Jan Lindman, skattmästare. Foto: Kungahuset.se

Stiftelsens ändamål är att ”främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald”.