Kungen höll avskedsaudiens för Estlands ambassadör

Torsdagen den 13 november hölls en avskedsaudiens på Kungliga slottet för Estlands ambassadör Jaak Jõerüüt. Vid audiensen förlänades ambassadören Kungl. Nordstjärneorden, kommendör av första klass.

Kungen tillsammans med ambassadör Jaak Jõerüüt.

Kungen tillsammans med ambassadör Jaak Jõerüüt. Foto: Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot av Kungen vid en högtidlig audiens när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.

Nordstjärneorden delas ut till utländska medborgare som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

Läs mer om Nordstjärneorden på Kungl. Maj:ts Ordens webbplats