Kronprinsessparet besökte Folkhälsomyndigheten

Torsdagen den 13 november besökte Kronprinsessparet Folkhälsomyndigheten i Solna.

Kronprinsessan och Prins Daniel tillsammans med generaldirektör Johan Carlson.

Kronprinsessan och Prins Daniel tillsammans med generaldirektör Johan Carlson. Foto: Janerik Henriksson/TT

Kronprinsessan och Prins Daniel hälsades välkomna av generaldirektör Johan Carlson, som därefter presenterade verksamheten tillsammans med medarbetare vid myndigheten.

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för smittskydds- och folkhälsofrågor. Myndigheten delar in sin verksamhet i nio ämnesområden: smittskydd och sjukdomar, beredskap, ANDTS (alkohol, narkotika, tobak, dopning, spel), livsvillkor och levnadsvanor, statistik och undersökningar, laboratorieanalyser, hälsoskydd och miljöhälsa, tillsyn och regelverk samt hälsa och sexualitet.

Kronprinsessparet fick en visning av lokalerna och av säkerhetslaboratoriet. Laboratoriet är ett av världens modernaste och säkraste för diagnostik och forskning kring blödarfebervirus och andra mikroorganismer som orsakar sjukdomar med hög dödlighet och smittsamhet.

Biosäkerhetsexpert Sandor Bereczky visar den skyddsdräkt som används i P4-zonen av säkerhetslaboratoriet. Nivå 4 är den högsta skyddsnivån.

Biosäkerhetsexpert Sandor Bereczky visar den skyddsdräkt som används i P4-zonen av säkerhetslaboratoriet. Nivå 4 är den högsta skyddsnivån. Foto: David Sica/ Stella Pictures

Om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten verkar för en god folkhälsa genom att bygga upp och förmedla kunskap till hälso- och sjukvården och andra aktörer inom smittskydds- och folkhälsoområdet. Myndigheten är en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och folkhälsorapportering.

Läs mer om Folkhälsomyndigheten