Kungaparet och Kronprinsessparet vid seminariet Sverige i fred under 200 år

Den 10 november närvarade Kungaparet och Kronprinsessparet vid seminariet Sverige i fred under 200 år. Seminariet genomfördes på Kungens initiativ av Kungl. Hovstaterna i samverkan med Kungl. Krigs­vetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademien. Vid seminariet närvarade även utrikesminister Margot Wallström.

 Kungaparet och Kronprinsessparet lyssnar till Marie Hafström, en av seminariets talare.

Kungaparet och Kronprinsessparet lyssnar till Marie Hafström, en av seminariets talare. Foto: Kungahuset.se

Under 2014 uppmärksammas det på flera olika sätt att Sverige har haft en fredsperiod av 200 år. Århundranden av krig ersattes efter Kielfreden och konventionen i Moss 1814 av en aktiv säkerhetspolitik, fredsbevarande insatser och ett stärkt civilsamhälle.

Under seminariet belystes temat ur olika synvinklar. Seminariet inleddes av Kungen som i sitt tal sa:

Freden har bibehållits och krafterna har kunnat inriktas på att främja samhällets utveckling. Sverige har blivit ett land med många kulturer, precis som under 1600-talets stormaktsvälde.

Fälttågen på främmande mark har ersatts av fredsbevarande arbete i samarbete med andra länder och organisationer.

H.M. Konungen

Kungen öppnar seminariet.

Kungen öppnar seminariet. Foto: Kungahuset.se

Klicka på talarnas namn för att öppna anförandena i pdf-format. Det talade ordet gäller.

Därefter talade fd riksarkivarien Erik Norberg Pdf, 56.2 kB. om de 300 år av krig som var innan freden 1814. Ambassadör Mats Bergquist Pdf, 72.4 kB. talade om Sveriges neutralitet, från freden i Tilsit 1807 till Sveriges inträde i EU. Därefter talade professor Ove Bring Pdf, 106.9 kB. om svensk fredspolitik efter 1814, generalmajor Karlis Neretnieks Pdf, 79.4 kB. om ”Militärt försvar – fredsbevarande?” varpå Marie Hafström Pdf, 52.7 kB., fd generaldirektör berättade om den civila dimensionen av fredsbevarande. Seminariet avslutades sedan av riksmarskalk professor Svante Lindqvist Pdf, 52.7 kB..

Eftermiddagen avslutades med en konsert i Slottskyrkan med titeln Från mörker till försoning och ljus.

Under ledning av dirigent Petter Sundkvist framförde Delphine Constantin, harpa, Anders Paulsson, sopransaxofon och Roland Pöntinen, piano tillsammans med Marinens Musikkår följande musikstycken:

  • Pjotr Tjajkovskij, (1840-1893) Ouverture solennelle "1812" Op.49 i arrangemang för blåsorkester
  • Maurice Ravel (1875–1937) – Menuet antique (1895)
  • Tobias Broström (1978– ) – Bridging the World
  • Prinsessan Eugénie (1830–1889) – La Prière
  • Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Andantino ur Konsert i C-dur för flöjt, harpa och orkester K 299 i arrangemang för saxofon, harpa och piano
  • Franz Berwald (1796–1868) – Minne från norska fjällen i arrangemang för blåsorkester
  • Claude Debussy (1862–1918) – Clair de lune nr. 3 ur Suite Bergamasque för piano, här framförd i arrangemang för harpa
  • Anders Paulsson (1961–) – Reconcilation – Försoning sats II ur Celebration Suite
  • Prins Gustaf (1827–1852) – Marsch för Livregementets Dragoner