Kungl. Slottets nya färg

Kungl. Slottet genomgår just nu ett av de mest omfattande restaureringsarbetena i modern tid – att byta och restaurera stenen på slottets fasader.

Putsprovet på fasaden.

Putsprovet på fasaden. Foto: Erik Kampmann/Statens fastighetsverk

Just nu avslutas den tredje av 25 planerade årsetapper. Förutom ett avancerat stenarbete har den tredje etappen även inneburit ett första större kulörprov. Kungl. Slottets nya kulör kommer bli en varmrosa ton.

Putsen till fasaden blandas till.

Putsen till fasaden blandas till. Foto: Christian Arnert/Statens fastighetsverk

– Efterhand kom vi fram till att den ljusa varmrosa puts som vi nu vet att slottet fick vid förra sekelskiftet – och även vid förnyelsen av putsen i mitten av 1900-talet – är den kulör som också idag utgör den bästa bakgrunden till stenen, säger slottsarkitekt Andreas Heymowski som lett arbetet med valet av kulör.

Om renoveringen

Bakgrunden till restaureringen är att den gotländska sandsten, som täcker stora delar av slottet, vittrar sönder och riskerar att falla ner. På vissa ställen är vittringen så allvarlig att den ursprungliga arkitekturens form och detaljrikedom inte längre går att utläsa.

– I restaureringsarbetet åtgärdar vi stenen på olika sätt. De mest skadade stenarna byts ut mot en mer hållbar sandsten från Schweiz, men utgångspunkten är förstås att bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga stenen, säger Johan Zetterberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.