Kungen på Strömsholms slott

En dag i slutet av oktober besökte Kungen Strömsholm för att ta del av verksamheten och för att diskutera framtida planer. Slottet är ett av de tio kungliga slott som är öppna för besökare.

Kungen vid Strömsholms slott.

Kungen vid Strömsholms slott. Foto: Kungahuset.se

Strömsholms slott ligger i Hallstahammars kommun, på en holme i Kolbäcksån nära utloppet till Mälaren. Det gula barockslottet uppfördes på initiativ av Hedvig Eleonora på platsen för den borg som Gustav Vasa lät bygga på 1550-talet. Slottet uppfördes 1669-74 och arkitekt var Nicodemus Tessin d ä, som också utformade en lustträdgård.

För några år sedan fick man en ekonomibyggnad på Strömsholm. Här står nu de gräsklippare som används för att två gånger i veckan klippa de 70.000 m2 stora gräsytorna. Här finns också betesputsare och slaghack.

För några år sedan fick man en ekonomibyggnad på Strömsholm. Här står nu de gräsklippare som används för att två gånger i veckan klippa de 70.000 m2 stora gräsytorna. Här finns också betesputsare och slaghack. Foto: Kungahuset.se

I Rikssalen hänger David Klöcker Ehrenstrahls porträtt av Henrik Finne, ”världens äldsta” stovaktare. Enligt påskrift var han född 1548 och död 1684.

I Rikssalen hänger David Klöcker Ehrenstrahls porträtt av Henrik Finne, ”världens äldsta” stovaktare. Enligt påskrift var han född 1548 och död 1684. Foto: Kungahuset.se

Nationaldagstävlingarna på Strömsholm har anor långt bakåt i tiden. Hästtävlingarna hålls i Östra trädgården.

Nationaldagstävlingarna på Strömsholm har anor långt bakåt i tiden. Hästtävlingarna hålls i Östra trädgården. Foto: Kungahuset.se

I källarvåningen finns spår kvar av Gustav Vasas borg.

I källarvåningen finns spår kvar av Gustav Vasas borg. Foto: Kungahuset.se

I Rikssalen hänger David Klöcker Ehrenstrahls porträtt av fem av Karl XI:s favorithästar.

I Rikssalen hänger David Klöcker Ehrenstrahls porträtt av fem av Karl XI:s favorithästar. Foto: Kungahuset.se

På hästkyrkogården, som ligger på Österängen i Strömsholm, har flera kända hästar fått sin sista vila. Bland andra Empire, som tog bronsmedalj i hoppning vid Olympiska spelen i Los Angeles 1932.

På hästkyrkogården, som ligger på Österängen i Strömsholm, har flera kända hästar fått sin sista vila. Bland andra Empire, som tog bronsmedalj i hoppning vid Olympiska spelen i Los Angeles 1932. Foto: Kungahuset.se

I parken ligger slottskaféet Stenköket, en byggnad som uppfördes på 1730-talet och fungerade som slottets kök. Här möttes Kungen av Claes-Göran Hedén, slottsfogde och ansvarig för förvaltningen av Strömsholms slott, slottsuppsyningsman Suzanne Möller och slottsvaktmästare Olof Borgstedt.

Kungen fick höra om säsongen på Strömsholms slott med bland annat utställningen Resan till Egypten – Drottning Victorias fotografiska liv, orgelkonserter och vigslar som ägt rum i slottskapellet. Året avrundas med en Gustav Adolfs Vesper, en musikalisk kvällsgudstjänst, den 6 november, en adventskonsert med Livgardets dragonmusikkår i rikssalen och julotta i slottskapellet.

Nästa år är det 300 år sedan Hedvig Eleonora gick ur tiden och det kommer att uppmärksammas med tre utställningar på tre kungliga slott, bland annat Strömsholm.

Inne på kontoret på Strömsholms slott talade Kungen, Claes-Göran Hedén, Olof Borgstedt och Suzanne Möller om möjligheter till utveckling av arrangemang i slottsområdet.

Inne på kontoret på Strömsholms slott talade Kungen, Claes-Göran Hedén, Olof Borgstedt och Suzanne Möller om möjligheter till utveckling av arrangemang i slottsområdet. Foto: Kungahuset.se

Strömsholm förknippas av många med hästar. Alltsedan 1500-talet har det bedrivits hästuppfödning här. Under 100 år, från 1868 fram till 1968, var Strömsholm platsen för Arméns rid- och körskola. Idag finns ett hippologiskt centrum med både ridgymnasium och sjukhus.

Slottsförvaltningen har ett gott samarbete med Ridskolan Strömsholm och bland annat har studenterna sin avslutning vid slottet och varje år hålls de traditionella Nationaldagstävlingarna i slottsparken. Man undersöker också möjligheterna att skapa ett hästmuseum vid Strömsholm där slottet skulle vara en del av museet.

Kronprinsens sängkammare med papperstapeter från 1770-talet.

Kronprinsens sängkammare med papperstapeter från 1770-talet. Foto: Dick Norberg

Hela slottsområdet med trädgårdar, park och ängar är inramat av ett naturskyddsområde. På senare år ingår området i ett vårdprogram som upprättats av Statens fastighetsverk (SFV). Bland annat har trädinventeringar och trägårdsarkeologiska undersökningar gjorts, allt för att vårda och levandegöra området för kommande generationer. Kungen tog bland annat del av det utvecklingsarbete som pågår vad gäller ny belysning i parken och av slottet.

Kungen, Suzanne Möller och Claes-Göran Hedén på den plats där köksträdgården låg. Här är det numera betesmarker och dammen som användes för att vattna trädgården finns kvar. Under Kungens besök diskuterades hur området kring dammen kan förbättras.

Kungen, Suzanne Möller och Claes-Göran Hedén på den plats där köksträdgården låg. Här är det numera betesmarker och dammen som användes för att vattna trädgården finns kvar. Under Kungens besök diskuterades hur området kring dammen kan förbättras. Foto: Kungahuset.se

Inredningarna på Strömsholms slott präglas i stort av den gustavianska stilen. Spåren av den militära epoken är märkbara. Under ridskolans tid användes bland annat slottets övervåning till sovrum för eleverna, mäss och gymnastiksal. Under senare år har slottsbyggnaden och trädgården genomgått restaureringar för att lyfta fram slottets äldre historia.

Under besöket visade Suzanne Möller bland annat Kronprinsens sängkammare med originaltapeter från 1770-talet. Till Sydöstra förmaket har man låtit nytillverka tapeter, efter gammalt original och gammal metod. Lumppapper har limmats ihop till våder som sedan färgats in med limfärg och därefter har girlanger tryckts.

Under den militära tiden fanns en mäss på slottet, den så kallade Klubben, med piano, biljardbord, brädspel och bekväma fåtöljer. Rummet är rekonstruerat till perioden 1880-1915 och på väggarna hänger fotografier av hästar, lärare och elever vid Arméns rid- och körskola. På biljardbordet ligger fotoalbum från skolans tid. Kungens far, arvprins Gustaf Adolf studerade här 1928-29.

Under den militära tiden fanns en mäss på slottet, den så kallade Klubben, med piano, biljardbord, brädspel och bekväma fåtöljer. Rummet är rekonstruerat till perioden 1880-1915 och på väggarna hänger fotografier av hästar, lärare och elever vid Arméns rid- och körskola. På biljardbordet ligger fotoalbum från skolans tid. Kungens far, arvprins Gustaf Adolf studerade här 1928-29. Foto: Kungahuset.se

”Mobilhästen” användes i undervisningen för att åskådliggöra hästens rörelser och muskulatur.

”Mobilhästen” användes i undervisningen för att åskådliggöra hästens rörelser och muskulatur. Foto: Kungahuset.se

Besöket på Strömsholm avrundades med en vandring förbi Östra trädgården genom lindalléerna bort till Österängen. Här finns terräng- och galoppbanor liksom en hästkyrkogård.

Kungens far arvprins Gustaf Adolf gick 1928-29 den så kallade ”Långa kursen” vid Arméns rid- och körskola. Här tränar arvprinsen på sandbanan inför kapplöpningarna på Österängen med sin häst Clan-Robert.

Kungens far arvprins Gustaf Adolf gick 1928-29 den så kallade ”Långa kursen” vid Arméns rid- och körskola. Här tränar arvprinsen på sandbanan inför kapplöpningarna på Österängen med sin häst Clan-Robert. Foto: Strömsholm

Strömsholms galopp- och terrängbana är belägen inom naturreservatet Österängen. År 1887 blev kapplöpningssporten en militär utbildningsgren och ingick i utbildningen på Strömsholm. Sedan 1971 rids Svenskt Grand National här.

Strömsholms galopp- och terrängbana är belägen inom naturreservatet Österängen. År 1887 blev kapplöpningssporten en militär utbildningsgren och ingick i utbildningen på Strömsholm. Sedan 1971 rids Svenskt Grand National här. Foto: Kungahuset.se