Kungen i möte med Ungt Ledarskaps stipendiekommitté

Onsdagen den 29 oktober hölls möte i stiftelsen Ungt Ledarskaps stipendiekommitté på Kungl. Slottet. Kungen är hedersordförande i stipendiekommittén.

Kungen vid mötet med Ungt Ledarskaps stipendiekommitté. Från vänster: Karin Mattsson Weijber, ordförande för Riksidrottsförbundet, Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting, Ebba Lindsö, ordförande för Sjätte AP-fonden, Eva Fernvall, kommunikationsdirektör för Apoteket, Emma Jangö, verksamhetsledare för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, Katarina Hedberg, generalsekreterare för Scouterna, Camilla Lindquist, Scouterna.

Kungen vid mötet med Ungt Ledarskaps stipendiekommitté. Från vänster: Karin Mattsson Weijber, ordförande för Riksidrottsförbundet, Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting, Ebba Lindsö, ordförande för Sjätte AP-fonden, Eva Fernvall, kommunikationsdirektör för Apoteket, Emma Jangö, verksamhetsledare för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, Katarina Hedberg, generalsekreterare för Scouterna, Camilla Lindquist, Scouterna. Foto: Kungahuset.se

Under mötet diskuterades bland annat planen för året och kampanjen som leder fram till 2015 års nya stipendiater.

Stiftelsen Ungt Ledarskap söker efter unga ledare som styrs av sina goda värderingar och som gör något utöver det förväntade. Nomineringen till stipendiet Kompassrosen är redan öppen. Alla kan nominera.

I slutet på april 2015 kommer tre unga ledare, en från offentlig sektor, en från ideell sektor och en från näringsliv, som står för ett gott värdebaserat ledarskap få motta stipendiet.

Ungt Ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsens bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap.

Läs mer om Stiftelsen Ungt Ledarskap