2007-11-14

Ny innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

Till tolfte innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap har styrelsen för Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond vid sammanträde den 6 november under H M Konungens ordförandeskap utsett professor Susan E Owens.
Professor Owens är professor i "Environment and Policy" vid institutionen för geografi vid University of Cambridge, UK.  Professor Owens har en bred erfarenhet av miljöfrågor och dess hantering i den politiska och offentliga sfären. Hennes huvudintresse ligger i att arbeta i ett tvärvetenskapligt perspektiv med fokus på hållbar utveckling.
 
Professor Owens har nominerats av rektorerna vid Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet, Anders Eriksson och Kåre Bremer Professor Owens kommer vid Stockholms universitet att knytas till Stockholm Resilience Centre och vid KTH verka vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Internationell workshop


Professor Owens kommer under sin vistelse i Sverige att leda forskarutbildningskurser, medverka vid handledning av forskarstuderande, ansvara för en serie seminarier samt deltaga i policyrelaterade nationella miljösamtal för att nå utanför universiteten. Dessutom kommer hon att arrangera en internationell workshop.